Kunnen EMTT en shockwave therapie ook gecombineerd worden?

Kunnen EMTT en shockwave therapie ook gecombineerd worden?

EMTT is goed te combineren met shockwave therapie. Een combinatie van beide therapieën leidt tot betere resultaten dan wanneer ze los van elkaar gebruikt worden.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ze allebei op een andere manier een effect op metabole processen hebben. Shockwave therapie stimuleert de cellen via mechanotransductie en EMTT doet dit via magnetotransductie.

Bovendien wordt shockwave therapie eerder lokaal toegepast. Daarbij werkt gefocusseerde shockwave (FSWT) meer op celniveau en is radiale shockwave (RSWT) meer gericht op weefselniveau zoals een hele spier of pees. EMTT heeft het beste van beide werelden. Het dringt dieper in het weefsel door én neemt ook het omliggende weefsel mee. Er is dus sprake van een transregionaal behandelgebied.


Deel dit met een collega: