Kennisbank

Categorieën

Artikeltype

Tags

Comparison of the efficacy of transcutaneous electrical nerve stimulation, interferential currents, and shortwave diathermy in knee osteoarthritis

De studie vergelijkt de effectiviteit van TENS, interferentie en kortegolf therapie met elkaar en in combinatie met oefenen en trainen voor patiënten met knie osteoarthritis. Alle groepen toonden significante verbetering, maar de groep die placebo fysische therapie kreeg in combinatie met oefenen en trainen liet een significante hogere paracetamol gebruik zien dan de groep die werkelijk fysische therapie kreeg toegepast in combinatie met oefenen en trainen.

Download ›

Comparing biofeedback with active exercise and passive treatment for the management of work-related neck and shoulder pain

Doel van de studie was om de effecten te bekijken van biofeedback in vergelijking met actief en passief oefenen voor werkgerelateerde nek- en schouderpijn. Zes weken biofeedbacktraining gaf bij deze klachten betere resultaten voor wat betreft pijnvermindering en verbetering van spieractiviteit van de nekspieren.

Download ›

Ultrasound stimulation of types I and III collagen expression of tendon cell and upregulation of transforming growth factor b

Traumatisch peesletsel wordt vaak behandeld met ultrageluid therapie. Echter, eerder onderzoek heeft het moleculaire mechanisme van het effect op de collageen synthese van de peescellen niet onderzocht. Deze studie onderzoekt het effect van UG op de ontwikkeling van type I en III collageen van de peescellen. Conclusie was dat ultrageluid de ontwikkeling van type I en type III collageen stimuleert in een proces dat waarschijnlijk wordt beïnvloed door de stimulatie van TGF-b.

Download ›

Richtlijn Urge en urge-incontinentie

Deze richtlijn geeft aanwijzingen voor de diagnostiek en behandeling van urge en urge-incontinentie die tezamen met de klacht frequency wel worden samengevat onder de overkoepelende term het overactieve blaas syndroom. Therapeutische opties dienen stapsgewijs te worden gekozen, startend met de minst ingrijpende, dat is bekkenbodemeducatie.

Download ›