Comparison of the efficacy of transcutaneous electrical nerve stimulation, interferential currents, and shortwave diathermy in knee osteoarthritis

De studie vergelijkt de effectiviteit van TENS, interferentie en kortegolf therapie met elkaar en in combinatie met oefenen en trainen voor patiënten met knie osteoarthritis. Alle groepen toonden significante verbetering, maar de groep die placebo fysische therapie kreeg in combinatie met oefenen en trainen liet een significante hogere paracetamol gebruik zien dan de groep die werkelijk fysische therapie kreeg toegepast in combinatie met oefenen en trainen.

Adobe Acrobat PDF bestandComparison of the Efficacy of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Interferential Currents and Shortwave Diathermy in Knee Osteoarthritis Atamaz et al 2012


Deel dit met een collega: