Effects of shock wave therapy in patients with chronic ankle instability

Deze studie laat de volgende effecten van focussed shockwave therapie (FSWT) bij chronische enkelinstabiliteit zien;

  • Pijnvermindering
  • Verbetering instabiliteit
  • Verbetering enkelfunctie
  • Toename dorsaalflexie
  • Verbetering dynamische balans

Dit effect is het grootst wanneer naast de laterale ligamenten ook de tibialis posterior worden behandeld.

Adobe Acrobat PDF bestandEffects of extracorporeal shock wave therapy on ankle function ROM and dynamic balance in patients with chronic ankle instability. Lee et al. 2022


Deel dit met een collega: