Magneetveldtherapie, da’s toch oud en achterhaald? Ja, mens en dier maken al heel lang gebruik van magneetvelden. Zo schijnt Cleopatra te hebben rondgelopen met een magneet op haar hoofd om haar schoonheid te bewaren en ook duiven hoef je het belang van magnetische velden niet uit te leggen. Maar achterhaald is het daarmee zeker niet!

Sterker nog, het gerenommeerde Zwitserse Storz is jarenlang bezig geweest met de ontwikkeling van een apparaat voor extracorporeale magnetotransductie therapie (EMTT). En dat doen ze echt niet zomaar. Dit blog vertelt jou meer over EMT therapie. Zie het als een kompas dat jou wegwijs maakt in deze nieuwe behandelmethode.

Wat zijn de indicaties voor EMTT therapie?

EMTT is een nieuwe non-invasieve therapievorm die speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van musculoskeletale klachten en valt onder de noemer soft tissue engineering therapy. Een snelgroeiende tak van sport binnen de geneeskunde om het normale herstel van weefsels te bevorderen.

Deze therapie is o.a. effectief bij degeneratieve gewrichtsaandoeningen. EMTT beïnvloedt de lokale pathologie, maar ook het bijbehorende ontstekingsproces en pijn. Dit zorgt bij artrose voor functionele beperkingen en afname van de kwaliteit van leven. Door de pijn en ontsteking te verminderen kunnen operaties uitgesteld of voorkomen worden en zijn andere pijnbehandelingen of medicatie met alle bijwerkingen en complicaties minder vaak nodig. Ook voor onderstaande moeilijk te behandelen musculoskeletale indicaties biedt EMTT een goed alternatief;

 • Degeneratieve gewrichtsaandoeningen
 • Spondylartrose
 • (pijn)klachten in grote regio's
 • Slecht-genezende fracturen
 • Tendinopathieën

De (relatieve) contra-indicaties voor EMTT zijn:

 • De patiënt mag niet zwanger zijn.
 • Wees voorzichtig met ijzerhoudende implantaten aanwezig zoals; schroeven, vasculaire clips, metaalsplinters etc.
 • Er mogen geen pacemaker of andere elektronische implantaten aanwezig zijn. Alle andere elektromagnetische apparaten, zoals telefoons en smartwatches moeten minstens 1,5 meter bij het EMTT-apparaat vandaan blijven.
 • Niet direct op het hoofd/halsgebied.
 • Tumoren in het behandelgebied.

Meer info over (relatieve) contra-indicaties lees je hier.

Neem voor meer informatie over EMTT contact op via info@fyzzio of 0347-745050 

Welke techniek zit er achter EMTT behandeling?

Het idee van magneetveldtherapie is op zichzelf niet nieuw en komt voort uit de pulsed electromagnetic fields (PEMF) technologie. PEMF apparaten zijn ontwikkeld voor de behandeling van fracturen, pijnvermindering en spierfunctieverbetering. De rationale was goed, maar het elektromagnetische veld van deze apparatuur te zwak om biologische effecten (dieper) in het lichaam te veroorzaken (afb. 1).

De techniek is inmiddels sterk verbeterd waardoor EMTT een veel sterker elektromagnetisch veld tot wel 60 mT (millitesla) creëert. Deze veldsterkte zorgt wél voor het gewenste effect.

EMTT behandelt het aangedane lichaamsdeel met hoogenergetische magnetische pulsen. In tegenstelling tot PEMF hebben de EMTT impulsen een hoge osscilatiefrequentie. Hiermee is het mogelijk om een ​​therapeutisch effect in de cel te bereiken. De korte individuele pulsen (video 1) dringen tot wel 18cm in het weefsel door, zonder dat hierbij een verhoging van de weefseltemperatuur optreedt. Hierdoor is behandeling van een groot aantal, oppervlakkig en diep gelegen, indicaties mogelijk.

video

Video 1. EMTT heeft een veel hogere oscillatiefrequente en het magnetische veld is zo’n 40% sterker dan dat van PEMF (Storz Medical).Sterkte magnetisch veld EMTT vs PEMF

Afbeelding 1. Verschil in sterkte van het magnetisch veld tussen EMTT (Magnetolith) en PEMF. PEMF is niet sterk genoeg om diep door te dringen en een effectieve dosis aan het weefsel toe te dienen (Storz Medical).

Wat gebeurt er in het weefsel?

In cellen vinden continu allerlei chemische reacties plaats die noodzakelijk zijn voor een goede celfunctie. Pathologische veranderingen van de celstofwisseling leiden uiteindelijk tot ziekte van het weefsel.

Magnetische velden creëren elektrische velden en andersom. Eiwitten, cellen, moleculen en atomen in het lichaam reageren op deze elektromagnetische velden via elektroforese. Elektroforese is een natuurkundig proces waarbij geladen deeltjes door een medium bewegen onder invloed van een elektrisch veld. De behandeling met EMTT heeft zodoende een positief effect op chemische reacties in pathologisch veranderde cellen, waardoor;

 • De natrium-kaliumpomp reactiveert (afb. 2)
 • Celprocessen en de membraanpotentiaal normaliseren
 • Ontstekingspromotoren afnemen
 • Tenocyten activeren
 • De productie van extracellulaire matrix en celproliferatie verhoogt

Natrium kaliumpomp

Afbeelding 2. Natrium-kalium pomp (Storz Medical).

Hoe ziet een behandeling met EMTT er in de praktijk uit?

Het EMTT apparaat is makkelijk in gebruik. Afhankelijk van het klinisch beeld pas je de pulsintensiteit en -frequentie aan. Behandel je een relatief klein gebied? Gebruik dan de gelede arm om de applicator op een vaste plek te houden. In de tussentijd werk jij het dossier vast bij of neem je een welverdiende kop koffie. Wil je een groter gebied meenemen, dan beweeg je de applicator handmatig over het lichaamsdeel. Je kunt het apparaat probleemloos langere tijd achter elkaar gebruiken zonder bang te hoeven zijn dat hij oververhit raakt. Een geïntegreerd watercircuit zorgt namelijk voor continue koeling.

Wat merkt de patiënt er van?

Naast het gebruikersgemak voor de therapeut is de behandeling zeer comfortabel voor de patiënt. De patiënt hoeft zijn kleren niet eens uit te trekken. Direct huidcontact en geklieder met contactgel zijn ook niet nodig (afb. 3). EMTT werkt zelfs door gips heen. In de periode waarin jouw patiënt dus nog niet zoveel kan of mag is het dus al mogelijk om met EMTT te starten. Op die manier lever je een actieve bijdrage aan het herstel van een fractuur. Mogelijke bijwerkingen van de behandeling zijn enige gevoeligheid tijdens de behandeling en een tijdelijke roodverkleuring van de huid.

Een behandelsessie duurt tussen de 5 en 20 minuten. Afhankelijk van de ernst van de aandoening en hoe de patiënt op de therapie reageert zijn zo’n 6 tot 8 behandelingen nodig. De meeste patiënten merken al na enkele sessies een significante verbetering van hun (pijn)klachten.

Behandeling EMTT

Afbeelding 3. Voorbeeld van een behandelsituatie (Storz Medical).

Wat zegt de wetenschap over de EMTT behandelkng?

De afgelopen jaren zijn er meerdere placebo-gecontroleerde onderzoeken gepubliceerd die de positieve effecten van EMT therapie onderschrijven (afb. 4). Zo leidt behandeling met EMTT o.a. bij aspecifieke lage rugpijn, achillestendinopathie, osteiitis pubis, rotator cuff tendinopathie en botoedeem tot significante verbetering van functie en afname van pijn (refs. 1,2,3,4).

Literatuur EMTT

Afbeelding 4. Wetenschappelijk onderzoek is in volle gang en laat positieve resultaten zien bij uiteenlopende aandoeningen (Storz Medical).

EMTT in combinatie met shockwave therapie

EMTT is goed te combineren met shockwave therapie. Een combinatie van beide therapieën leidt tot betere resultaten dan wanneer ze los van elkaar gebruikt worden.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ze allebei op een andere manier een effect op metabole processen hebben. Shockwave therapie stimuleert de cellen via mechanotransductie en EMT therapie doet dit via magnetotransductie. Bovendien wordt shockwave therapie eerder lokaal toegepast. Daarbij werkt gefocusseerde shockwave (FSWT) meer op celniveau en is radiale shockwave meer gericht op weefselniveau zoals een hele spier of pees. EMTT heeft het beste van beide werelden. Het dringt dieper in het weefsel door én neemt ook het omliggende weefsel mee. Er is dus sprake van een transregionaal behandelgebied.

Samenvattend

 • Nieuwe behandelmethode voor musculoskeletale indicaties als artrose
 • Maakt gebruik van een hoog-frequent magnetisch veld
 • Dringt diep door in het weefsel
 • Veilige en non-invasieve therapie
 • Versterkt het effect van shockwave therapie en vice versa
 • Is eenvoudig in gebruik 
 • Continue en betrouwbare werking door de watergekoelde applicator

Neem voor meer informatie over EMTT contact op via info@fyzzio of 0347-745050 

 

Literatuur

 1. Krath, A. et al., Journal of Orthopaedics, 14(3):410-415, 2017. Electromagnetic transduction therapy in non-specific low back pain: A prospective randomised controlled trial.
 2. Klüter, T. et al., Electromagnetic Biology and Medicine, 37(4):175-183, 2018. Electromagnetic transduction therapy and shockwave therapy in 86 patients with rotator cuff­ tendinopathy: A prospective randomized controlled trial.
 3. Gerdesmeyer, L. et al., The Journal for Foot and Ankle Surgery, 56(5):964-967, 2017. Electromagnetic Transduction Therapy for Achilles Tendinopathy: A Preliminary Report on a New Technology.
 4. Klüter, T. et al., Journal of Orthopedic Research and Therapy: JORT-1113. DOI: 10.29011/2575-8241.001113, 2018. Electromagnetic Transduction Therapy in Patients with Chronic Aseptic Osteitis Pubis.

Deel dit met een collega: