Post‐activation potentiation on squat jump following traditional training vs. flywheel training

Via post-activiation potentiation (PAP) verbeteren prestaties als deze voorafgegaan worden door een 'preload stimulus'. De excentrische contracties zorgen voor een versterkend effect op explosieve acties die hierop volgen. Dit onderzoek vergeleek traditionele squats met een flywheel protocol.

Uitkomstmaat was het verschil in spronghoogte d.m.v. een squat jump test. Na het flywheel protocol was er een grotere spronghoogte en verbeterde de snelheid en het vermogen. Na het traditionele squat protocol was deze verbetering niet zichtbaar.

Het flywheel protocol zorgt, enkele minuten na afloop, voor betere prestaties en kan daarbij ingezet worden als pre-conditionerende activiteit tijdens een warming-up.

Adobe Acrobat PDF bestandPostActivation potentiation on squat jump following two different protocols. Traditional vs inertial flywheel. Timon et al 2019


Deel dit met een collega: