Een analyse van de literatuur. Shockwave therapie als “best evidence based fysiotherapie”.

Er is veel wetenschappelijke literatuur op het gebied van shockwave therapie. Naast systematic reviews / meta-analyses vindt men vele andere RCT’s (Randomized Controlled Trials), reviews en case reports. Een analyse van diverse publicaties leert niet alleen dat er een berg aan evidentie voor shockwave therapie is, maar ook dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de onderzoeken de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. In vergelijking met andere fysiotherapeutische interventies kun je concluderen dat het gebruik van shockwave therapie opvallend beter onderzocht is en consistent betere effecten rapporteert dan sommige andere behandelvormen. Floris Goes zette het voor Movemens op een rij.

Adobe Acrobat PDF bestandLiteratuuranalyse shockwave Floris Goes Movemens 2013 04


Deel dit met een collega: