Shockwave therapie bij spasticiteit. Een nieuwe behandeling, ook voor jouw patiënten?

Shockwave bij spasticiteit. Een nieuwe behandeling, ook voor jouw patiënten?!

Shockwave therapie (ESWT) als behandeling van spasticiteit laat verbluffende resultaten zien (afb. 1). Het vermindert pijn, functionele beperkingen, cosmetische- en eventueel aanwezige verzorgingsproblemen. 

Spasticiteit, of beter gezegd hyperweerstand, vormt wereldwijd een enorm probleem en is één van de grootste oorzaken van houdings- en bewegingsgerelateerde aandoeningen binnen de (kinder)revalidatie.1 Een fors aantal van de patiënten met een CVA, multipele sclerose of cerebrale parese ervaart problemen als gevolg van spasticiteit/hyperweerstand. 

Shockwave therapie is een veilige, effectieve en niet-invasieve therapievorm die zo goed werkt, dat je dit jouw patiënten met spasticiteit niet mag onthouden! 

Spasticiteit/hyperweerstand gaat gepaard met een verhoogde spiertonus en als gevolg daarvan een verminderde ROM. Een omvangrijk probleem met dito behandeling. Die behandeling kent vele facetten waarin o.a. fysiotherapie, spalktherapie, orale medicatie, botoxinjecties en een incidentele chirurgische ingreep gecombineerd worden.3  Shockwave therapie neemt hier een steeds belangrijker wordende plek in.

Effect shockwave bij spasticiteit2

Afbeelding 1. Behandeling met shockwave therapie bij een chronische CVA-patient. Bron Ivo van Helden, Knooppunt centrum voor gezondheid.

Shockwave een alternatief voor botox?

Botox is een bekende en veelgebruikte behandelvorm die weliswaar een tonusdaling geeft, maar ook behoorlijk wat nadelen kent. Zo is het een zeer dodelijke gifstof4 en kan de behandeling gepaard gaan met enkele zeer ongewenste bijwerkingen zoals;

 • Spierzwakte5,6
 • Braken
 • Incontinentie
 • Luchtweginfectie7,8
 • Slikstoornissen en hieraan gerelateerde longontsteking en zelfs overlijden9,10

Daarnaast is een botoxbehandeling erg duur, legt het een spier als het ware lam en is het pijnlijk. Dat maakt het, zeker voor kinderen die voor de behandeling onder narcose moeten worden gebracht, geen prettige behandeling. 

De voordelen van shockwave therapie bij spasticiteit

Hoewel botox wellicht geschikter is voor het behandelen van diepgelegen spieren, kan ESWT voor een groot aantal behandelindicaties gebruikt worden.

De voordelen van shockwave therapie bij spasticiteit/hyperweerstand;

 • Tot 85% goedkoper dan botoxinjectie
 • Veilig
 • Niet-invasief
 • Snel (functioneel) resultaat
 • Pijnvrij
 • Langdurig effect
 • Slechts enkele sessies nodig
 • Kan door de fysiotherapeut gedaan worden

"Shockwave therapie bij spasticiteit kan op korte termijn veel effect hebben. Het primaire doel is om het onbehaaglijke gevoel in de spastische spieren te verminderden. Vervolgens zien we vaak een spectaculaire vooruitgang in de reguliere (oefen)therapie met als gevolg een verbetering in functionaliteit. Een zeer nuttige voorwaarde scheppende handeling dus."    

Ivo van Helden, Knooppunt centrum voor gezondheid

Hoe werkt shockwave therapie bij spasticiteit?

Sinds de zomer van 2017 zijn er nieuwe inzichten in het werkzame mechanisme achter shockwave therapie op spasticiteit/hyperweerstand. Shockwaves hebben effect op de neuromusculaire overgangen11,12 waardoor er minder prikkelgeleiding plaatsvindt en de spiertonus afneemt (zie afb. 2).

neuromusculaire overgang2

Afbeelding 2. De neuromusculaire overgang waar de shockwave zijn effect heeft.

Shockwave therapie is een veilige, effectieve, praktische en niet-invasieve methode om de symptomen van spasticiteit/hyperweerstand te verminderen.13,14 Het vormt daarmee een waardevolle aanvulling op de behandeling van deze groep patiënten. Jammer genoeg wordt dit nog slechts mondjesmaat toegepast. Het neemt nu eenmaal tijd in beslag voordat nieuwe innovatieve behandelmethoden hun weg naar de dagelijkse praktijk gevonden hebben. Desalniettemin nemen steeds meer revalidatiecentra en particuliere praktijken shockwave therapie bij spasticiteit/hyperweerstand op in hun zorgaanbod. Zoom in op het kaartje hieronder voor een praktijk bij jou in de buurt (afb. 3).

Afbeelding 3. Praktijken en revalidatiecentra die shockwave bij spasticiteit toepassen in Nederland.

Wat zijn de effecten?

Direct na de eerste behandeling is er al een duidelijke verbetering van de ROM15–21 en pijn.22 Dit vertaalt zich in een beter looppatroon20,23–25 of een functioneler gebruik van de arm/hand.26 Het inzetten van andere therapeutische interventies wordt op deze manier gemakkelijker en effectiever, dan wanneer alleen intensieve fysiotherapie wordt gegeven.24,25 De combinatie van deze twee is dus erg sterk. Je haalt meer uit de oefentherapie en patiënten kunnen beter verzorgd worden. Hiermee voorkom je bijvoorbeeld smetplekken als gevolg van een dichtgeknepen hand.

"Shockwave therapie geeft me een nieuwe kans in het leven. Ik kan weer zelfstandig opstaan uit een stoel en kleine stukjes lopen. De traplift gebruik ik niet meer. Daardoor ben ik minder afhankelijk geworden, dat doet veel voor mij. Sommige dingen lijken misschien niet spectaculair veranderd, maar hebben op mij een hele grote impact."                      

Jan Cristiani, CVA patiënt

Zo ziet een shockwave behandeling er uit

(Inter)nationale ervaring leert dat met shockwave therapie, i.c.m. de zogenaamde D-actor behandelkop, zeer goede resultaten behaald worden. Hoe pak je de behandeling vervolgens aan?

Je behandelt de betreffende spierbuik door deze systematisch af te werken. Zorg dat je de hele spier bestrijkt en je voelt de spanning uit de spier trekken. Om dit te bereiken ben je zo’n 3 minuten per spierbuik bezig. De praktijk leert dat er slechts 3 behandelingen (1x p/w) nodig zijn voor een langdurige tonusdaling van zo’n 3 maanden. In de tussentijd gaan de oefentherapie en eventuele andere therapieën gewoon door. 

VIDEO

Opleidingsdag 'Shockwave therapie bij Spasticiteit' in het NT-e

Gebruik jij al shockwave therapie en wil je ook patiënten met spasticiteit/hyperweerstand gaan behandelen? Of werk je juist al met deze patiëntengroep, maar nog niet met shockwave? Schrijf je dan in voor de opleidingsdag shockwave therapie bij spasticiteit. Hier leer jij alles over indicaties, parameters, wetenschappelijk bewijs, behandeltechniek en flankerend beleid om zodoende patiënten met spasticiteit nóg beter te behandelen.

Opleidingsdag shockwave therapie bij spasticiteit

0347 745050        info@fyzzio.nl 

Reacties zijn welkom!

Wil je jouw ervaringen delen? Of heb je nog vragen of opmerkingen? We zouden het erg leuk vinden als je hieronder een reactie achterlaat. Jouw gegevens gebruiken we alleen voor dit blog en niet voor andere doeleinden.

Literatuurlijst:

 1. Koman LA, Smith BP, Shilt JS. Cerebral palsy. Lancet. 2004;363(9421):1619–1631. doi:10.1016/S0140-6736(04)16207-7.

 2. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, e.a. A report : The definition and classification of cerebral palsy April 2006 The Definition and Classification of Cerebral Palsy Contents. Dev Med Child Neurol. 2007;11(April 2006):8–14. doi:10.1111/j.1469-8749.2007.tb12610.x.

 3. Matthews DJ, Birol B. Management of spasticity in children with cerebral palsy. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009;43(2):81–86. doi:10.3944/AOTT.2009.81.

 4. Kolaski K. Botulinum toxin: Did the black box warning change how we treat children with cerebral palsy? Dev Med Child Neurol. 2018;60:440–441. doi:10.1111/dmcn.13719.

 5. Brin MF, Mallett M JJ. Scientific and Therapeutic Aspects of Botulinum Toxin.; 2002.

 6. Karp BI, Cole R a, Cohen LG, Grill S, Lou JS, Hallett M. Long-term botulinum toxin treatment of focal hand dystonia. Neurology. 1994;44(1):70–76. doi:10.1212/WNL.44.1.70.

 7. O’flaherty SJ, Janakan V, Morrow AM, Scheinberg AM, Waugh MCA. Adverse events and health status following botulinum toxin type A injections in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2011;53(2):125–130. doi:10.1111/j.1469-8749.2010.03814.x.

 8. Albavera-Hernández C, JM R, AJ I. Safety of botulinum toxin type A among children with spasticity secondary to cerebral palsy: a systematic review of randomized clinical trials. Clin Rehabil. 2009;23(5):394–407. doi:10.1177/0269215508099860.

 9. Love SC, Novak I, Kentish M, e.a. Botulinum toxin assessment, intervention and after-care for lower limb spasticity in children with cerebral palsy: International consensus statement. Eur J Neurol. 2010;17(SUPPL. 2):9–37. doi:10.1111/j.1468-1331.2010.03126.x.

 10. Naidu K, Smith K, Sheedy M, Adair B, Yu X, Graham HK. Systemic adverse events following botulinum toxin A therapy in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2010;52(2):139–144. doi:10.1111/j.1469-8749.2009.03583.x.

 11. Kenmoku T, Ochiai N, Ohtori S, e.a. Degeneration and recovery of the neuromuscular junction after application of extracorporeal shock wave therapy. J Orthop Res. 2012;30(10):1660–1665. doi:10.1002/jor.22111.

 12. Kenmoku T, Nemoto N, Iwakura N, e.a. Extracorporeal shock wave treatment can selectively destroy end plates in neuromuscular junctions. Muscle and Nerve. 2018;57(3):466–472. doi:10.1002/mus.25754.

 13. Guo P, Gao F, Zhao T, Sun W, Wang B, Li Z. Positive Effects of Extracorporeal Shock Wave Therapy on Spasticity in Poststroke Patients: A Meta-Analysis. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2017;26(11):2470–2476. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.08.019.

 14. Mori L, Marinelli L, Pelosin E, e.a. Shock Waves in the Treatment of Muscle Hypertonia and Dystonia. Biomed Res Int. 2014;2014:1–9. doi:10.1155/2014/637450.

 15. Park JW, Yoon K, Chun KS, e.a. Long-term outcome of low-energy extracorporeal shock wave therapy for plantar fasciitis: Comparative analysis according to ultrasonographic findings. Ann Rehabil Med. 2014;38(4):534–540. doi:10.5535/arm.

 16. Vidal X, Morral A, Costa L, Tur M. Radial extracorporeal shock wave therapy (rESWT) in the treatment of spasticity in cerebral palsy: A randomized, placebo-controlled clinical trial. NeuroRehabilitation. 2011;29(4):413–419. doi:10.3233/NRE-2011-0720.

 17. Wang T, Du L, Shan L, e.a. A Prospective Case-Control Study of Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy for Spastic Plantar Flexor Muscles in Very Young Children With Cerebral Palsy. Medicine (Baltimore). 2016;95(19):1–13. doi:10.1097/MD.0000000000003649.

 18. Gonkova MI, Ilieva EM, Ferriero G, Chavdarov I. Effect of radial shock wave therapy on muscle spasticity in children with cerebral palsy. Int J Rehabil Res. 2013;36:284–290. doi:10.1097/MRR.0b013e328360e51d.

 19. Amelio E, Manganotti P. Effect of shock wave stimulation on hypertonic plantar flexor muscles in patients with cerebral palsy: A placebo-controlled study. J Rehabil Med. 2010;42(4):339–343. doi:10.2340/16501977-0522.

 20. Taheri P, Vahdatpour B, Mellat M, Ashtari F, Akbari M. Effect of Extracorporeal Shock Wave Therapy on Lower Limb Spasticity in Stroke Patients. 2017;20(6):338–343.

 21. Manganotti P, Amelio E. Long-term effect of shock wave therapy on upper limb hypertonia in patients affected by stroke. Stroke. 2005;36(9):1967–1971. doi:10.1161/01.STR.0000177880.06663.5c.

 22. Marinelli L, Mori L, Solaro C, e.a. Effect of radial shock wave therapy on pain and muscle hypertonia: A double-blind study in patients with multiple sclerosis. Mult Scler J. 2015;21(5):622–629. doi:10.1177/1352458514549566.

 23. Wu Y-T, Chang C-N, Chen Y-M, Hu G-C. Comparison of the effect of focused and radial extracorporeal shock waves on spastic equinus in patients with stroke: a randomized controlled trial. Eur J Phys Rehabil Med. 2017:1–27. doi:10.23736/S1973-9087.17.04801-8.

 24. El-Shamy SM, Eid MA, El-Banna MF. Effect of Extracorporeal Shock Wave Therapy on Gait Pattern in Hemiplegic Cerebral Palsy. Am J Phys Med Rehabil. 2014;93(12):1065–1072. doi:10.1097/PHM.0000000000000133.

 25. Abdel Gawad HA, Abdel Karim AE, Mohammed AH. Shock wave therapy for spastic plantar flexor muscles in hemiplegic cerebral palsy children. Egypt J Med Hum Genet. 2015;16(3):269–275. doi:10.1016/j.ejmhg.2014.12.007.

 26. Li T-Y, Chang C-Y, Chou Y-C, e.a. Effect of Radial Shock Wave Therapy on Spasticity of the Upper Limb in Patients With Chronic Stroke. Medicine (Baltimore). 2016;95(18):e3544. doi:10.1097/MD.0000000000003544.


Reacties

 • Ivo 15 juni 2018 om 14:41u

  Gravatar for Ivo

  Prima blog; geweldige toepassing

  • Ruud Fonken 11 juli 2018 om 15:05u

   Gravatar for Ruud Fonken

   Dankjewel Ivo, het is inderdaad een geweldige toepassing waar heel veel mensen plezier van kunnen hebben.

 • Elisabeth Sawaryn (De haere) 11 juli 2018 om 15:01u

  Gravatar for Elisabeth Sawaryn

  Mooie, duidelijke blog!

  • Ruud Fonken 11 juli 2018 om 15:07u

   Gravatar for Ruud Fonken

   Merci Elisabeth, het is een relatief eenvoudige behandeling bij een complex probleem. Behandel je zelf al mensen met spasticiteit of ben je dit van plan?

 • Linda 19 september 2018 om 22:34u

  Gravatar for Linda

  Erg interessant! De voordelen zijn duidelijk aanwezig t.o.v. bijvoorbeeld botox. Wat is jullie bron waarin staat dat ESWT 85% goedkoper is dan botoxinjecties?

 • Thijs Janssen (De Hoogstraat revalidatie) 20 september 2018 om 08:22u

  Gravatar for Thijs Janssen

  Beste Linda, dat percentage komt bij mij vandaan en is gebaseerd op artsenoverleg en inzage van declaraties van botuline-toxine behandeling bij kinderen. Relevant hierbij is om te vermelden dat kinderen voor botuline-toxine onder narcose moeten en dat dit gebeurd op de OK. Hierdoor zijn er naast de kosten voor de botuline-toxine ook kosten voor een anesthesist, radioloog, revalidatiearts, preparatie/sterilisatie van de OK, uitslaapkamer etc. Hoewel deze kosten bij volwassenen lager uitvallen, omdat deze niet onder narcose worden geprikt, is shockwave therapie alsnog vele malen goedkoper dan behandeling met botuline-toxine. De kosten voor de shockwavebehandeling zijn gebaseerd op de lagere loonkosten van de fysiotherapeut en afschrijving op het apparaat. Groet! Thijs Janssen (kinderfysiotherapeut bij de Hoogstraat)

 • Maarten 1 oktober 2018 om 17:52u

  Gravatar for Maarten

  Zeer interessante en veelbelovende ontwikkeling. Waar en bij wie in de regio Haaglanden zijn reeds gediplomeerde toepassers van shockwave juist op het gebied van spasticiteit?

  • Ruud Fonken 2 oktober 2018 om 10:08u

   Gravatar for Ruud Fonken

   Hallo Maarten,

   Bedankt voor je vraag. In Rijswijk zit een praktijk die hiervoor is opgeleid. Stuur een mailtje naar ruud@fyzzio.nl, dan kan ik jullie met elkaar in contact brengen als je dat wilt.

 • Kelly de vlamynck 6 maart 2019 om 21:43u

  Gravatar for Kelly de vlamynck

  Wordt deze therapie ook in België gedaan? Zoontje met spasticiteit in hand en vooral spitsvoeten. Na de Botox van november is er geen verbetering meer in de voeten.

  • Ruud 7 maart 2019 om 10:11u

   Gravatar for Ruud

   Hoi Kelly,
   Vervelend om te horen dat de Botox geen verbetering meer geeft.
   Shockwave therapie wordt in België ook toegepast, maar ik weet niet hoeveel therapeuten die behandeling bij spasticiteit inzetten. In ons opleidingscentrum hebben wij wel een aantal Belgische cursisten gehad. Stuur me gerust een mail op ruud@fyzzio.nl met je woonplaats. Misschien dat ik je dan in contact kan brengen met een Belgische (of Nederlandse collega vlak over de grens) die jouw zoontje hopelijk verder kan helpen.

 • Jo van den Heuvel 12 april 2019 om 18:04u

  Gravatar for Jo van den Heuvel

  Ik had 2,5 jaar geleden een herseninfarct. Mijn rechter arm/hand en Been/voet zijn spastisch. Eerst gebruikte ik 2x per jaar een Botoxbehandeling. De resultaten waren verschillend. Iedere dag op een plankje staan en flink lopen is erg belangrijk. Toen ik jullie site las, informeerde ik mijn fysiotherapeut. Hij had al een opleiding en ervaring met Shockwave. Maar nog niet met Spastische spieren. Hij gebruikt mij nu als proefkonijn voor mijn rechter arm en been. Ik krijg mijn rechter arm al veel beter gestrekt. Maar goed trainen blijft belangrijk !! Ook loop ik veel loopband bij de fitness. Dat helpt heel erg goed.

  • Ruud Fonken 15 april 2019 om 08:11u

   Gravatar for Ruud Fonken

   Beste Jo,

   Fijn om te horen dat shockwave jou helpt om de klachten van de spastische spieren te verminderen. Het klopt wat je zegt, goed (blijven) oefenen is erg belangrijk. Shockwave therapie is een aanvulling binnen de behandeling van spasticiteit en geen behandeling op zich. Succes met de verdere revalidatie! Misschien is het nog een idee voor jouw fysio om de 1-daagse opleiding te volgen om het maximale uit de therapie te halen.

 • Marleen 14 april 2019 om 12:49u

  Gravatar for Marleen

  Goedemiddag, ziet er allemaal veelbelovend uit! Ik ben zelf kinderfysiotherapeut en werk vooral veel met (heel) jonge kinderen.
  Is er een minimum leeftijd om met deze behandeling te kunnen/mogen werken? In verband met groei etc.
  En, is er ook iemand in de regio Rotterdam die er al mee werkt?

  • Thijs Janssen (De Hoogstraat revalidatie) 15 april 2019 om 13:13u

   Gravatar for Thijs Janssen (De Hoogstraat revalidatie)

   Beste Marleen,
   Bij de Hoogstraat behandelen we kinderen vanaf 5 jaar. Er is echter gepubliceerd onderzoek dat een onderzoekspopulatie heeft met kinderen vanaf 12 maanden (Wang et al. A Prospective Case-Control Study of Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy for Spastic Plantar Flexor Muscles in Very Young Children With Cerebral Palsy). Ik kan je dit artikel opsturen mits je mij jouw contactgegevens stuurt. Ik ben te bereiken op info@inpulsa.nl.
   Rijndam is sinds kort gestart met ESWT behandeling bij kinderen met cerebrale parese. Contactpersonen daar zijn Meike Schraa en Stella Verschuren.
   Mocht je nog vragen hebben stuur me dan gerust een mailtje.
   Groet!

 • Wim 5 mei 2019 om 15:40u

  Gravatar for Wim

  Waar in de omgeving van Breda kan ik deze
  Shocktherapie?

  • Ruud Fonken 6 mei 2019 om 11:24u

   Gravatar for Ruud Fonken

   Beste Wim,

   Ik mail je een aantal adressen waar je terecht kunt. Groeten Ruud

 • Danielle 14 juli 2019 om 16:44u

  Gravatar for Danielle

  Heeft u misschien een adres in Overijssel/Gelderland ?
  Mijn moeder heeft bijna 3 jaar geleden op jonge leeftijd een CVA gekregen en staat nu op de wachtlijst voor evt behandeling voor haar voet.
  Waarschijnlijk Botox of een operatie.
  Maar nu ik dit zo lees..
  lijkt mij het proberen waard .
  Alvast bedankt

  • Ruud 15 juli 2019 om 09:00u

   Gravatar for Ruud

   Beste Daniëlle,

   Dit is zeker het proberen waard. Ik ga kijken voor een adres en kom er bij je op terug.

   Groeten Ruud

 • Miranda 14 augustus 2019 om 15:36u

  Gravatar for Miranda

  Hoi...mijn man heeft dec 2018 herseninfarct met bloeding gehad....rechts volledig uitval ook spraak kwijt. Dankzij het revalidatiecentrum loopt hij weer komt langzaam zijn praat terug.....zijn arm komt ook weer in beweging. Zijn loop is heel stijf en zijn arm slaat vaak spastisch..... over 4 weekjes krijgt hij deze behandeling ook.....hopelijk helpt het hem ook!!!!!!

  • Jo van van den Heuvel (nvt) 14 augustus 2019 om 23:14u

   Gravatar for Jo van van den Heuvel

   Hallo Miranda, Ik had 3 jaar geleden ook een herseninfarct. Ook mijn rechter arm, hand, been en voet zijn gedeeltelijk verlamd. Ook ik heb last van spastische spieren. Toch doe ik nu 1x per week aquajoggen, 1x per week tafeltennis , 3x per week Fitness en 1x per week Fysiotherapie. Bij mij fysio krijg ik ca. om de 3 maanden shockwave therapie om mijn rechter arm en been wat meer te helpen om mee te doen. Dat werkt. Maar het is dan niet opgelost. Blijven trainen en herhalen. Ook heb ik een plankje gemaakt waar ik iedere ochtend op ga staan en mijn spastische kuit iets oprek en daardoor veel beter kan lopen. ca. 20 min op plankie staan. Blijf eraan werken. Stilzitten werkt averechts. Maar.....iedereen heeft weer andere klachten na een herseninfarct. P.S. Ook even bij een zielenknijper langs gaan en leren in de toekomst te kijken. Daar heb je meer aan dan steeds terug te kijken wat je vroeger allemaal kon. Succes met je man. En ben een steun voor hem. Geef hem ook voldoende taken. Ook al heeft hij daar soms extra hulpmiddelen voor nodig.

   • Miranda 15 augustus 2019 om 14:48u

    Gravatar for Miranda

    Hey.....hij zet zich echt nog steeds 200% in....is hij moe bij therapie en ze zeggen nog n keer zal hij dat zeker doen....hij is altijd int chauffeur geweest.....hij gaat bewijzen dat hij dat nog steeds kan.....zo sta hij in zijn revalidatie...petje af!!!!! Hij gaat nog steeds vooruit. Bij hem in de groep zit n man die 11 jaar !!!!!! Geleden n cva heeft gehad en hij gaat ook weer vooruit in therapie.....vind t zo knap!!!!!

 • Miranda 28 augustus 2019 om 20:54u

  Gravatar for Miranda

  Vandaag in het revalidatiecentrum in Goes te horen gekregen dat mijn man deze therapie binnenkort krijgt. Wij zijn zeer benieuwd naar de eventuele verbeteringen die er nog komen.

  • Ruud Fonken 29 augustus 2019 om 08:21u

   Gravatar for Ruud Fonken

   Heel veel succes gewenst voor jullie, Miranda!

 • Tineke 10 november 2019 om 22:21u

  Gravatar for Tineke

  Eerder ben ik twee keer geopereerd aan mijn spastische voet (klauwtenen), maar helaas heeft dat net niet het gewenste effect opgeleverd. De grote teen is nu scheef gedraaid en kruipt onder de andere teen en de voet draait naar binnen.
  Nu ben ik onlangs aan mijn spastische rechterarm geopereerd waarbij er zenuwuiteinden van de spieren afgesneden zijn, maar helaas blijven de vingertoppen gebogen.
  Nog een operatie zie ik erg tegenop en na het lezen van uw artikel heb ik bij mijn revalidatiekliniek het Roessingh in Enschede aan een fysiotherapeute gevraagd of ze dit daar ook deden, maar nee, dat deden ze nog niet.
  Heeft u voor mij een goed advies hierover?
  Tineke uit Daarle.

  • Thijs Janssen (inpulsa) 12 november 2019 om 11:31u

   Gravatar for Thijs Janssen

   Beste Tineke,

   Afgelopen donderdag was er op een groot revalidatiecongres een workshop over de toepassing van shockwave therapie bij spasticiteit. Ik weet dat daar ook een aantal artsen van het Roessingh bij aanwezig waren dus ze zijn in ieder geval op de hoogte van de behandeling (en ze zijn er volgens mij ook voorzichtig enthousiast over).
   Met betrekking tot de stand van de grote teen die scheef gedraaid staat en onder de andere voet kruipt wil ik allereerst zeggen dat ik me kan voorstellen dat dit zeer vervelend is en voor veel klachten kan zorgen.
   Of shockwave therapie hierbij zou kunnen helpen hangt af van de oorzaak van deze stand. Op het moment dat deze stand veroorzaakt wordt door spasticiteit van de voetspieren die de teen naar binnen trekken (de m. adductor hallucis obliques en transversus) dan zou shockwave goed kunnen helpen voor het verbeteren van de beweeglijkheid en het verlagen van de spanning in deze spieren. Is het echter zo dat de stand veroorzaakt wordt door een klassieke 'hallux valgus' waarbij de stand door verandering op botniveau plaatsvindt, dan zal shockwave therapie niets veranderen.
   We zouden een keer een belafspraak kunnen inplannen om te kijken of er een indicatie is (eventueel in overleg met de revalidatiearts) voor shockwave therapie. Ik ben te bereiken op 06-36250873. Op mijn site staat meer informatie over het onderwerp, https://www.shockwavebijspasticiteit.nl/

   Vriendelijke groet,
   Thijs Janssen

 • Timothy Klok 24 september 2021 om 14:52u

  Gravatar for Timothy Klok

  Hallo,

  ik behandel mensen vanuit een PRB-traject en zou graag mensen willen doorverwijzen na het afsluiten van dergelijke trajecten naar een eerstelijnspraktijk in de regio rotterdam voor het bijhouden van de shockwavebehandelingen, weten jullie of er ergens een register/website is waar ik geschoolde praktijken zou kunnen vinden?

  Mvg Timothy

  • Ruud Fonken 27 september 2021 om 09:01u

   Gravatar for Ruud Fonken

   Dag Timothy,
   Op het kaartje wat hierboven in het blog staat zijn de praktijken aangegeven die een opleiding gevolgd hebben om shockwave therapie bij spasticiteit toe te passen.
   Het is een Google maps kaartje, dus je krijgt meteen de praktijknaam te zien als je een locatie aanklikt. Hierbij kun je zoeken in de regio Rotterdam.
   Succes!

 • Mary 7 april 2022 om 00:25u

  Gravatar for Mary

  Beste,
  27 jaar geleden heb ik een cva gehad. Ik kon er altijd goed mee omgaan. Mijn rechtzijdige verlamming aan arm en been was te behappen met veel trainen en fysio. Nu ben ik 2 jaar geleden gevallen op mijn achterhoofd en sindsdien heb ik veel spasme in been en arm. Maar ook in de aansturing van mijn been is nu verminderd. Waar ik vroeger mijn cva als een aandoening ervoer, vind ik het nu een handicap. Hoe zijn de resultaten bij een oude cva? Dus maw zou ik hier nog baat bij kunnen hebben?

  • Thijs Janssen 12 april 2022 om 16:13u

   Gravatar for Thijs Janssen

   Beste Mary,
   Wat vervelend om te horen dat u sinds de val twee jaar geleden last heeft van spasticiteit in uw arm en been.
   Bij spasticiteit kan er sprake zijn van verandering van weefseleigenschappen (denk aan verlies van spiermassa/verkorting van spieren/contractuurvorming etc), hyperreflexie (denk aan een clonus / een angle of catch etc) en/of een verhoogde basisspanning van de een of meerdere spieren.
   Shockwave therapie is met name effectief bij die laatste categorie. Er moet dus een correlatie zijn tussen uw hulpvraag en de hoge spierspanning. Indien dat het geval is dan is er een goede kans dat shockwave helpt. Is er echter met name sprake van een verandering van weefseleigenschappen of hyperreflexie dat heeft shockwave therapie weinig tot geen effect.
   Ik raad u aan om met uw revalidatiearts in gesprek te gaan om te verkennen of hiervan sprake is.
   Hopelijk heb ik u op deze manier iets verder kunnen helpen.
   Met vriendelijke groet,
   Thijs Janssen
   Productspecialist ESWT & Spasticiteit
   INPULSA - Paramedic Innovation & Applied Science
   www.inpulsa.nl

 • Moniek 20 juni 2022 om 11:49u

  Gravatar for Moniek

  Hi, interessant om dit alles te lezen. Ik ben op zoek naar een fysiotherapeut in regio Hilversum die gespecialiseerd is in deze behandelingen. Ken je iemand? Groet, Moniek

  • Ruud 20 juni 2022 om 12:14u

   Gravatar for Ruud

   Dag Moniek,

   Bedankt voor je reactie.
   Als je inzoomt op het Google maps kaartje in dit artikel dan is er in Hilversum ook een praktijk die dit toepast. Dat is https://www.sportrevalidatie-hilversum.nl/. Neem eens contact met hen op om de mogelijkheden te bespreken.
   Succes! Groeten Ruud

 • Ingrid Woldring 28 juni 2022 om 09:32u

  Gravatar for Ingrid Woldring

  Zijn er ook al ervaringen met bijvoorbeeld Dystonie en shockwave? Hier krijgen mensen ook vaak de botox injecties voor, maar zou dit ook anders kunnen? en zou sw dan eventueel een opties kunnen zijn?

 • Thijs Janssen (Inpulsa) 4 juli 2022 om 19:28u

  Gravatar for Thijs Janssen

  Hoi Ingrid, helaas zijn er voor zover mij bekend weinig ervaringen met ESWT en dystonie. Dit, mede door het gebrek aan evidentie over dit onderwerp.


Plaats jouw reactie, we zijn er benieuwd naar!


Deel dit met een collega: