Zijn er contra-indicaties voor percutane electrolyse?

Zijn er contra-indicaties voor percutane electrolyse?

Percutane electrolyse is over het algemeen een veilige procedure. Er bestaan enkele (relatieve) contra-indicaties. Zo is voorzichtigheid geboden bij patiënten met:

  • Gewrichtsprothesen
  • Pacemakers
  • Zwangerschap
  • Kanker of oncologische behandeling
  • Thrombophlebitis
  • Huidproblemen
  • Neurosensorische afwijkingen

Dit zijn meest relatieve contra-indicaties. Tijdens de Basisopleiding percutane electrolyse leer je hoe hiermee om te gaan.


Deel dit met een collega: