Hoe verdien ik de echografie investering terug?

Hoe verdien ik de echografie investering terug?

Dit is een veel gehoorde vraag. En begrijpelijk, je wilt immers dat jouw investering rendeert, zowel vakinhoudelijk als economisch!

De investering in echografie is een strategische keuze voor jouw fysiotherapiepraktijk.

Het betreft een investering in jouw kwaliteiten als onderzoeker en behandelaar, en ook in een duidelijke positionering als expertise centrum voor het bewegingsapparaat.

De financiële investering is afhankelijk van enkele keuzes die je maakt. Kies je voor een eenvoudige maar prima scanner om eerst te kijken hoe het je bevalt? Of pak je direct door en investeer je in een goede mid-range scanner waarmee je ook voor anderen echo's gaat maken? Of heb je al een apparaat en wil je je verder verbeteren met een nieuw echografie apparaat?

Echografie apparatuur Fyzzio

Opbrengsten van echografie

Je investeert niet vanwege de kosten, maar voor de opbrengst. Deze is overigens niet alleen in euro’s uit te drukken.

1) Directe vergoeding voor echografie

  • Echografie kent geen prestatievergoeding. Er is dus geen tarief voor echografie.
  • Wendt de patiënt zich rechtstreeks tot jou met het verzoek een echo-onderzoek te verrichten, dan kun je een fysiotherapeutische screening, intake en onderzoek declareren of hem hiervoor direct factureren.
  • Maak je een echo op verzoek van de huisarts, dan doe je dat via intake en onderzoek of via declaratie van een consult fysiotherapie.
  • Maak je een echo in opdracht van een collega fysiotherapeut, dan declareer je een consult fysiotherapie of je spreekt een standaard vergoeding met hem af. Meestal is dat het tarief van één behandeling.

Je ziet dat je per maand slechts enkele van deze 'inkomstenbronnen' hoeft te hebben om de exploitatiekosten te dekken. Daarmee is echografie niet direct een kostenpost. Integendeel!

2) Indirecte opbrengst

De indirecte opbrengst van echografie brengt jou de grootste voordelen:

  • Het kúnnen aanbieden van een professionele intake met echografie is voor zoekende patiënten erg aantrekkelijk. Je krijgt dus extra patiënten. Met een gemiddelde omzet per patiënt van € 300,- levert de toegenomen aantrekkelijkheid van jouw praktijk al snel voordeel op.
  • De opbrengst van jouw echo-loopbaan is groot. Het is een inspirerend traject, dat je heel veel nieuwe kennis, inzichten, voldoening en plezier geeft. Vaak leidt dit tot intensievere samenwerkingen met huisarts, orthopeed en collega fysiotherapeuten die jouw echo-expertise inroepen en frequenter doorverwijzen. Dit is wat we telkens weer horen van jouw collega's. Informeer gerust eens bij collega's die al een tijd scannen.
  • Dankzij jouw echografie expertise heb jij meer inzicht in de oorzaak van de klachten en kun je een gerichter behandelplan opstellen.
  • Deskundige echografisten hebben toegang tot innovatieve echogeleide therapieën. Percutane electrolyse, waarbij je onder echogeleiding een naald inbrengt, is daar een actueel voorbeeld van. Hiermee kun je een nieuwe patiëntenpopulatie aan jouw praktijk binden door op een effectieve manier (chronische) tendinopathieën te behandelen. Ook het samen met de arts uitvoeren van echogeleide injecties is een mooie toevoeging voor de praktijk.
  • Geef de patiënt een foto mee van het onderzoek en ze zullen deze met familie en vrienden delen. Gratis promotie voor jouw praktijk!

Echografie geeft meer werkplezier!

Uiteindelijk blijkt een professionele en deskundige toepassing van echografie een aanjager voor praktijkgroei te zijn. Een investering in echografie is dus eerder een opbrengstenpost dan een kostenpost. Een effect dat al in het eerste jaar kan ontstaan.

Leasing

Met leasing blijft jouw eigen geld vrij beschikbaar voor andere uitgaven, terwijl je toch vernieuwt. Daarom is leasing zo populair en inmiddels gebruikelijk in bedrijfsleven en medisch werkveld.

Leasing bij Fyzzio betekent een vast maandbedrag betalen gedurende de gehele looptijd (meestal 5 jaar). Na afloop van deze looptijd is het apparaat ook juridisch van jou terwijl de maandbetalingen stoppen. Leasing biedt dezelfde fiscale voordelen die een contante betaling ook biedt. Graag berekenen we voor je wat de netto maandlasten bij leasing van een Vinno echotoestel. 

Ben je Fys'Optima Partner?

Bij Fys'Optima aangesloten praktijken kunnen gebruik maken van financiering via de clubkas van Fys'Optima. Tegen nog lagere rente en eventueel aflossingsvrij. Dat geeft nog meer flexibiliteit in beschikbaar geld. Informeer bij het secretariaat van Fys'Optima naar de mogelijkheden!

Bekijk alle echografie producten


Deel dit met een collega: