Privacyverklaring en cookiebeleid Fyzzio

Op deze pagina vind je:

Privacyverklaring Fyzzio

Cookiebeleid Fyzzio

Privacyverklaring

Fyzzio International BV gaat heel zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. Wij doen dit zoals in onze privacyverklaring staat beschreven.

Onze contactgegevens:
Fyzzio International BV
Laanakkerweg 2 b
4131 PA Vianen
Tel. 0347 745050
info@fyzzio.nl
www.fyzzio.nl

Voor vragen en opmerkingen over de privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via info@fyzzio.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fyzzio International BV verwerkt jouw persoonsgegevens zodat je gebruik kunt maken van onze diensten. Wij verwerken slechts die gegevens waarvoor je persoonlijk toestemming hebt gegeven. Je hebt het recht jouw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Registratienummer(s) kwaliteitsregister(s) in de fysiotherapie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fyzzio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fyzzio International BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om transporteurs of andere betrokken leveranciers of partijen, zoals leasemaatschappij, service diensten van merken van Fyzzio, te informeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Voor het verlenen van service of onderhoud aan de producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, wetenschappelijke informatie, beroepsgerelateerde informatie en/of product- en dienstinformatie
 • Om contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen of updates van onze diensten en producten
 • Je te informeren over aanbiedingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een persoonlijk account aan te maken
 • Voor het analyseren van jouw gedrag op de website(s) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Voor het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte 

Geautomatiseerde besluitvorming

Fyzzio International BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fyzzio International BV) tussen zit.

De bewaartermijn van persoonsgegevens

Fyzzio International BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Om onze afspraken goed na te komen hanteren wij de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens: tot je ons verzoekt de gegevens te verwijderen of tot blijkt dat je een andere functie hebt gekregen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fyzzio International BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Wij doen dit wel en uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fyzzio International BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fyzzio.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Cookies, of andere technieken die wij gebruiken

Voor de optimalisatie van onze website en dienstverlening maken wij gebruik van diverse soorten cookies en pixel tracking. Cookies zijn stukjes informatie die op jouw harde schijf worden opgeslagen met de bedoeling dat jouw internetbrowser deze informatie bij een volgend bezoek heeft onthouden. Pixel tracking gebruiken we om te zien hoe je op onze website terecht bent gekomen.

Welke cookies hanteert Fyzzio en voor welk doel?

Noodzakelijke cookies
We gebruiken noodzakelijke cookies die helpen de website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Noodzakelijke cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Analytische cookies
We gebruiken analytische cookies en pixels en hulpprogramma’s zoals Mouseflow om het gebruik van onze website te analyseren en te optimaliseren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar het klikgedrag op onze website, monitoren we de hoeveelheid bezoekers en kijken we hoe lang ze op de site blijven. Ook kunnen wij hiermee de website analyseren. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt standaard niet meegegeven. Geef je toestemming voor het gebruiken van je IP-adres dan wordt je websitebezoek geregistreerd tot op woonplaats-niveau. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van gegevens.

Marketing cookies
Marketing cookies gebruiken we om relevante advertenties te kunnen tonen op basis van jouw surfgedrag. Als jij akkoord gaat plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Als je niet akkoord gaat in onze cookiemelding zullen deze marketing cookies niet worden opgeslagen.

Samenvattend: als je akkoord gaat zullen alle bovengenoemde cookies worden geplaatst. Als je niet akkoord gaat worden alle bovengenoemde cookies geplaatst met uitzondering van de marketing cookies, die kun je via de cookiemelding dus weigeren.

Je kunt jouw eerder gemaakte keuze om wel of niet akkoord te gaan met de cookies corrigeren via onderstaande link. Je kunt dan opnieuw je voorkeur aangeven in de pop-up regel.

Stel cookies opnieuw in

Als je helemáál geen cookies wilt opslaan
Wanneer je helemaal geen prijs stelt op cookies (dus ook niet op de noodzakelijke, sessie- of analytische cookies) kun je in jouw browservoorkeuren aangeven dat je geen toestemming geeft voor het opslaan van cookies. Het kan zijn dat onze dienstverlening hierdoor niet optimaal aan jou aangeboden kan worden. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen door de browsergeschiedenis te wissen. Je moet dat doen op iedere pc en voor iedere browser die je gebruikt.

Klachten

Fyzzio International BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@fyzzio.nl.

We wijzen je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Deze pagina is het laatst bewerkt op 21 november 2018.


Deel dit met een collega: