Comparative effectiveness of focused versus radial shockwave therapy for knee osteoarthritis

Dit is de eerste studie die het effect van herhaalde shockwave therapie na een VKB reconstructie onderzoekt. Er is gekeken naar klinische uitkomstmaten inclusief de tijd tot return-to-sport (RTS) en MRI uitkomsten.

RTS, klinische scores en graft maturatie waren significant beter in de shockwave groep. Deze studie draagt mogelijk bij aan een snellere RTS door de veilige en kosteneffectieve toepassing van shockwave therapie.

Adobe Acrobat PDF bestandComparative Effectiveness of Focused versus Radial Shockwave Therapy for Knee Osteoarthritis. Ko et al. 2022


Deel dit met een collega: