Hoe declareer ik shockwave therapie?

Hoe declareer ik shockwave therapie?

Shockwave therapie valt niet binnen de opleidingseisen en beroepsbeschrijving fysiotherapie, maar een shockwavebehandeling mag wel door de fysiotherapeut uitgevoerd worden. 

Er bestaat onduidelijkheid over de vergoeding van shockwave therapie. De meeste zorgverzekeraars communiceren naar patiënten dat shockwave therapie wordt vergoed mits het onderdeel is van een fysiotherapeutische behandeling en deze fysiotherapeutische behandeling bovendien gedeclareerd kan worden. Dat is een bijzondere en voor de verzekeraar voordelige stellingname. Het lijkt immers dat ze een vergoeding verstrekken voor shockwave, maar feitelijk krijg je alleen een zitting fysiotherapie vergoed.

Dit betekent dat shockwave therapie als solobehandeling niet door verzekeraars vergoed wordt.

Het apart factureren van een behandeling shockwave therapie direct aan de patiënt is toegestaan. Ervaring leert dat mensen best bereid zijn (een gedeelte) zelf te betalen als dit hen van de klachten afhelpt. Communiceer een eventuele eigen bijdrage duidelijk met jouw patiënten.

Omdat je de verrichting verstrekt vanuit jouw BIG bevoegdheid en deze wordt gegeven op basis van een hulpvraag van de patiënt is de verrichting vrijgesteld van BTW.

 Terug naar overzicht


Deel dit met een collega: