Hoe declareer ik shockwave therapie?

Hoe declareer ik shockwave therapie?

Shockwave therapie valt niet binnen de opleidingseisen en beroepsbeschrijving fysiotherapie, maar een shockwavebehandeling mag wel door de fysiotherapeut uitgevoerd worden. Er bestaat onduidelijkheid over de vergoeding van shockwave therapie. De meeste zorgverzekeraars communiceren naar patiënten dat shockwave therapie wordt vergoed mits het onderdeel is van een fysiotherapeutische behandeling en deze fysiotherapeutische behandeling bovendien gedeclareerd kan worden. Dat is een bijzondere en voor de verzekeraar voordelige stellingname. Het lijkt immers dat ze een vergoeding verstrekken voor shockwave therapie, maar feitelijk krijg je alleen een zitting fysiotherapie vergoed.

Dit betekent dat shockwave therapie als solobehandeling niet door verzekeraars vergoed wordt.

Het apart factureren van een shockwave behandeling is toegestaan, mits aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De shockwavebehandeling vindt niet plaats op een dag dat ook een bij de verzekeraar gedeclareerde behandeling fysiotherapie plaatsvindt.
  • De shockwavebehandeling is niet door een fysiotherapeut gegeven.

Het is aan te bevelen de consequenties duidelijk met de patiënt door te spreken.

Omdat je de verrichting verstrekt vanuit jouw BIG bevoegdheid en deze wordt gegeven op basis van een hulpvraag van de patiënt is de verrichting vrijgesteld van BTW.

 Bekijk alle shockwave apparaten


Deel dit met een collega: