Wat is shockwave therapie en wat doet het met het weefsel?

Wat is shockwave therapie en wat doet het met het weefsel?

Shockwave therapie is inmiddels niet meer weg te denken uit de moderne fysiotherapiepraktijk. Keer op keer toont wetenschappelijk onderzoek aan dat shockwave therapie een zeer effectieve methode is om een scala aan musculoskeletale klachten te behandelen. Het aantal shockwave indicaties groeit zelfs nog steeds. En daar zitten ook minder voor de hand liggende toepassingsgebieden bij.

Twee vormen van shockwave therapie

Een shockwave apparaat genereert geluidsgolven die zich in het lichaam voortzetten en zodoende een effect hebben op het weefsel. We begrijpen de werkingsmechanismen achter radiale shockwave therapie (RSWT) en gefocusseerde shockwave therapie (FSWT) steeds beter, maar geheel duidelijk zijn ze nog niet. Wat wél duidelijk is is het feit dat een shockwave therapie behandeling bij veel aandoeningen werkt. De consensus is nu dat FSWT vooral op celniveau aangrijpt. RSWT werkt meer op structuur- en weefselniveau. Dit is de reden dat veel shockwave-experts de twee vormen steeds vaker gaan combineren.

Effecten van shockwave therapie behandeling

Bij vele indicaties kun je via lokale stimulering van de celwerking met FSWT de regeneratie op gang helpen. Met RSWT grijp je aan op weefselniveau. Dit past weer perfect binnen het fysiotherapeutische denken in functionele units. Zo betrek je, los van het lokale herstelproces, in grotere mate de totale regio of zelfs het hele lichaamsdeel in het herstel. RSWT pakt bijvoorbeeld hypertonie en triggerpoints aan voor een ‘instant effect’. De patiënt stapt gelijk met een lekker gevoel van de behandelbank af.

Onderstaande tabel toont de verschillende fysiologische effecten van RSWT en FSWT naast elkaar.

Radiale shockwave therapie Gefocusseerde shockwave therapie
Verhoogde microcirculatie Verhoogde microcirculatie en angiogenese
Verhoogde metabole activiteit Verhoogde metabole activiteit
Vrijkomen substance P Vrijkomen substance P
   Stimulerende werking op stamcellen en neuronen
   Afgifte van groeihormonen
   Toegenomen celpermeabiliteit
   Ontstekingsremmend effect

Bekijk alle shockwave producten


Deel dit met een collega: