Wat is EMTT?

Wat is EMTT?

Extracorporeale magnetotransductie therapie (EMTT) valt onder de noemer soft tissue engineering therapy. Het is een nieuwe non-invasieve therapievorm die speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van musculoskeletale klachten.

EMTT behandelt aangedane delen van het lichaam met hoogenergetische magnetische pulsen, waarvan de veldsterkte binnen het therapeutisch effectieve bereik van 10mT (milliTesla) en hoger ligt. 10mT is de drempelwaarde die bereikt moet worden om een ​​therapeutisch effect in de cel te verkrijgen. De korte individuele pulsen dringen diep (tot 18cm) in het weefsel door, zonder dat hierbij een verhoging van de weefseltemperatuur optreedt.
Oscillatie EMTT vs PEMF

EMTT heeft een veel hogere oscillatiefrequente en het magnetische veld is zo’n 40% sterker dan dat van PEMF (Storz Medical).

Het idee van magneetveldtherapie is op zichzelf niet nieuw, maar komt voort uit de pulsed electromagnetic fields (PEMF) technologie. PEMF apparaten zijn ontwikkeld voor de behandeling van fracturen, pijnvermindering en spierfunctieverbetering. De rationale was goed, maar het elektromagnetische veld van deze apparatuur te zwak om biologische effecten (dieper) in het lichaam te veroorzaken.

De techniek is inmiddels sterk verbeterd waardoor EMTT een veel hoger/groter elektromagnetisch veld tot wel 80 mT (millitesla) creëert. Deze veldsterkte zorgt wél voor het gewenste effect.

Sterkte magnetisch veld EMTT vs PEMF

Verschil in sterkte van het magnetisch veld tussen EMTT (Magnetolith) en PEMF. PEMF komt niet boven de drempelwaarde van 10 mT die nodig is voor een therapeutisch effect uit (Storz Medical).


Deel dit met een collega: