Kennisbank

Categorieën

Artikeltype

Tags

MSK ultrasound - An IJSPT perspective

Musculoskeletale echografie is een waardevolle aanvulling voor de fysiotherapeut die in de laatste jaren steeds populairder is geworden.

Dit artikel beschrijft de mogelijkheden, voordelen en beperkingen van musculoskeletale echografie in de fysiotherapiepraktijk. Echografie is voor een grote variatie aan patiënten in te zetten, zowel voor de diagnose als echogeleide behandeling.

Download artikel ›

US guided needling with CS injection vs. shockwave therapy for calcific tendinitis of the rotator cuff

Deze RCT vergelijkt de klinische en radiografische resultaten van echogeleide needling en corticosterioid injectie met shockwave therapie voor de behandeling van calcificerende tendinopathie van de rotator cuff. Beide technieken zijn succesvol in het verbeteren van de functie en pijn. Er zijn hoge tevredenheidsscores na 1 jaar follow-up. 

Download artikel ›

ISMST consensus statement shockwave therapie 2023

Shockwave therapie is een goed onderzochte therapievorm bij uiteenlopende (musculoskeletale) klachten. Dit nieuwe consensus statement van het internationaal society of medical shockwave therapy (ISMST) geeft inzicht in de indicaties voor shockwave therapie. Ga niet zomaar experimenteren, maar laat je goed voorlichten voordat je met een (voor jou) nieuwe indicatie start.

Download artikel ›

Comparative effectiveness of focused versus radial shockwave therapy for knee osteoarthritis

Deze studie vergelijkt de effectiviteit van radiale en gefocusseerde shockwave therapie bij patiënten met knieartrose. Beide vormen van shockwave therapie zorgen voor een significante vermindering van pijnklachten en een verbetering van de functie van de knie. 

Het gebruik ban gefocusseerde shockwaves levert nog betere resultaten op dan radiale shockwave therapie.

Download artikel ›

Shockwave Therapie en EMTT bij knieartrose

Artrose is de meest voorkomende aandoening van het houding- en bewegingsapparaat, waarbij de heup en de knie de vaakst getroffen locaties zijn. Shockwave therapie i.c.m. EMTT is een effectieve behandelmethode om de gevolgen van artrose te verminderen en de progressie af te remmen.

Lees het blog ›

Flywheel training voor fysio's

Flywheel training is een wezenlijk andere en, in veel gevallen, effectievere trainingsprikkel dan de meer traditionele krachttrainingsmethoden.

De jaren waarin rust houden het standaard advies was bij vrijwel elke klacht aan het bewegingsapparaat liggen ver achter ons. Het verbeteren van de belastbaarheid d.m.v. ‘optimal loading’ is de sleutel tot een succesvolle revalidatie en onmisbaar in een blessurepreventieprogramma. Hiervoor zijn vele trainingsvormen mogelijk, maar één unieke weerstandsvorm maakt de laatste jaren een serieuze opmars. Flywheel training, ook wel vliegwiel training of iso-inertial training genoemd. In dit blog lees je daar alles over.

Lees het blog ›

ESWT improves outcome after ACL reconstruction with hamstring tendons

Dit is de eerste studie die het effect van herhaalde shockwave therapie na een VKB reconstructie onderzoekt. Er is gekeken naar klinische uitkomstmaten inclusief de tijd tot return-to-sport (RTS) en MRI uitkomsten.

RTS, klinische scores en graft maturatie waren significant beter in de shockwave groep. Deze studie draagt mogelijk bij aan een snellere RTS door de veilige en kosteneffectieve toepassing van shockwave therapie.

Download artikel ›

Therapeutische én economische voordelen van FSWT.

Therapeutische én economische voordelen van FSWT. Wat zijn de verschillen met RSWT, in diepte, effecten en indicaties? Dit blog geeft inzicht in deze vragen.

Lees het blog ›

Effectiveness of corticosteroid injection and ESWT in pes anserine bursitis

Deze studie vergelijkt een lokale corticosteroïd injectie met gefocusseerde shockwave therapie (FSWT) bij patiënten die last hebben van een pes anserinus bursitis. Zij keken hier naar dikte van de pes anserinus, pijn en patiëntevredenheid.

De auteurs concludeerden dat beide therapieën veilig en effectief zijn op alle uitkomstmaten. De shockwave groep deed het zelfs nog beter dan de patiënten die een injectie kregen.

Download artikel ›

Efficacy of percutaneous electrolysis for the treatment of tendinopathies

Deze systematische review en meta-analyse heeft de resultaten van 14 studies naar percutane electrolyse voor tendinopathieën van de schouder, elleboog, heup, knie en enkel/voet geanalyseerd.

De auteurs concludeerden dat percutane electrolyse een effectieve behandeling is voor tendinopathieën. Er is sprake van resultaten direct na de interventie als ook na langdurige follow-up van 1 jaar. In combinatie met excentrische training is dit een heel effectieve behandeling om de pijn bij tendinopathieën te verminderen. 

Download artikel ›

Effects of flywheel resistance training on running economy of male distance runners

Deze studie onderzocht het effect van flywheel training op de (sprong-)kracht en running economy van jonge mannelijke goed getrainde hardlopers. Flywheel training werd hier vergeleken met traditionele krachttraining.

Er werden geen verschillen gevonden in de groep die op traditionele wijze trainde. In de flywheel groep verbeterde de (sprong-)kracht en de running economy wel significant. Dit betekent dat zij minder energie verbruikten bij eenzelfde inspanning.

Er is weinig apparatuur nodig om flywheel training gemakkelijk en veilig uit te voeren, zeker wanneer je de excentrische contractie wilt accentueren.

Download artikel ›

Integration of diagnostic msk ultrasound into clinical practice by physical therapists

Steeds meer fysiotherapeuten gebruiken echografie voor de diagnostiek van musculoskeletale klachten. Dit onderzoek keek naar een aantal zaken waaruit de meerwaarde van echografie blijkt:

  • Het verfijnt de diagnose of bevestigt/ontkent deze.
  • Het geeft richting aan de behandeling.
  • Er kan gerichter worden doorverwezen. 

Daarnaast bevat dit artikel enkele leuke casussen waar echografie het verschil heeft gemaakt in de besluitvorming.

Download artikel ›